Liczby po hiszpańsku

W języku hiszpańskim liczebniki również dzielimy na główne porządkowe. W tym wpisie szczegółowo pokażę Wam jak liczyć. Nie tylko na siebie 🙂 I jak nauczyć się liczb w dość prosty sposób. 

Liczebniki główne 
(Numerales cardinales)

Liczby po hiszpańsku od 0 do 10

Hiszpańskie liczebniki od 0 do 10

0 cero
1 uno | una – forma żeńska | un – forma skrócona*
2 dos
3 tres
4 cuatro
5 cinco
6 seis
7 siete
8 ocho
9 nueve
10 diez
Kiedy używać un, uno i una w hiszpańskim.
 • una występuje przed rzeczownikiem rodzaju żeńskiego:

una casa – jeden dom

 • una przed rzeczownikami r. żeńskiego zaczynających się na akcentowane /a/ skraca do un:

un águila – jeden orzeł
veintiún hachas – dwadzieścia jeden siekier
ciento un armas – sto jeden broni

 • uno przed rzeczownikiem rodzaju męskiego skraca się do un:

un gato – jeden kot
veintiún años – dwadzieścia jeden lat
ciento un perros – sto jeden psów

 • forma skrócona dozwolona jest tylko przed rzeczownikami.
  Częstym błędem może być poniższy zapis procentowy:
  el cincuenta y un por ciento*

  por ciento (%) to wyrażenie przysłówkowe, dlatego poprawnie napiszemy el cincuenta y uno por ciento  – 51%

 

Sprawdź, czy zapamiętałeś!

Liczby po hiszpańsku od 11 do 29 

11 once
12 doce
13 trece
14 catorce
15 quince
16 dieciséis
17 diecisiete
18 dieciocho
19 diecinueve

20 veinte
21 veintiuno
22 veintidós
23 veintitrés
24 veinticuatro
25 veinticinco
26 veintiséis
27 veintisiete
28 veintiocho
29 veintinueve

Liczby po hiszpańsku
od 30 do 100

liczebniki-hiszpanski-30-100

30 treinta
31 treinta y uno
32 treinta y dos
33 treinta y tres
34 treinta y cuatro
35 treinta y cinco

40 cuarenta
41 cuarenta y uno
42 cuarenta y dos
43 cuarenta y tres
44 cuarenta y cuatro
45 cuarenta y cinco
46 cuarenta y seis
47 cuarenta y siete
48 cuarenta y ocho
49 cuarenta y nueve

50 cincuenta
51 cincuenta y uno
52 cincuenta y dos
53 cincuenta y tres
54 cincuenta y cuatro
55 cincuenta y cinco
56 cincuenta y seis
57 cincuenta y siete
58 cincuenta y ocho
59 cincuenta y nueve

60 sesenta
61 sesenta y uno
62 sesenta y dos
63 sesenta y tres

70 setenta
71 setenta y uno
72 setenta y dos

80 ochenta
81 ochenta y uno
82 ochenta y dos
83 ochenta y tres

90 noventa
99 noventa y nueve

100 cien

Sto po hiszpańsku

Liczba 100 to cien, ale…
cien używamy przed rzeczownikami, oraz liczebnikami mil, millones
od 101 do 199 używamy formy ciento.

 • ciento nie ma formy żeńskiej
  cien coches – sto aut
  ciento cuarenta personas – sto czterdzieści osób

100 cien
102 ciento dos
110 ciento diez
111 ciento once

A jak życzyć komuś sto lat po hiszpańsku?

Składając komuś życzenia na urodziny wcale nie powiemy komuś cien años tylko ¡Feliz cumpleaños!

Liczby po hiszpańsku
od 200 do 900

200 doscientos | doscientas
300 trescientos | trescientas
400 cuatrocientos | cuatrocientas
500 quinientos | quinientas
600 seiscientos | seiscientas
700 setecientos | setecientas
800 ochocientos | ochocientas
900 novecientos | novecientas

 • setki od 200 do 900 są zgodne w rodzaju z rzeczownikiem, do którego się odnoszą:

  doscientos chicos – doscientas chicas

  trescientos animales – trescientas manzanas

Szybkie ćwiczenie dla was!
Zapiszcie liczbami podane poniżej liczebniki 🙂

trescientos noventa y cinco
cuatrocientos sesenta y seis
treinta y tres
doscientos noventa y seis
doscientos once
doscientos nueve
doscientos seis
treinta y uno
doscientos cuarenta y uno
un millón setenta y seis
noventa y ocho
doscientos diez

Sprawdźcie się jeszcze raz! 

Wpisz odpowiednie liczby 🙂 

Liczebniki po hiszpańsku
od 1000 w górę 

1000
1001
1002,1003, 1032, etc.

1020
1100
1101
1120

2000
2032
2500
10 000
20 000
30 000

100 000
200 000
300 000

1 000 000
2 000 000
3 000 000

mil
mil uno | mil una | mil un*
mil dos, mil tres, mil treinta y dos, etc.
mil veinte
mil cien
mil ciento uno
mil ciento veinte

dos mil
dos mil treinta y dos
dos mil quinientos
diez mil
veinte mil
treinta mil

cien mil
doscientos mil
trescientos mil

un millón
dos millones
tres millones

W języku hiszpańskim najczęstszymi zapominalskimi są: 5, 15, 50 i 500. Od jakiegoś czasu stosuję skojarzenie C – Q – C – Q.

Jeśli często mylisz te liczebniki zapamiętaj:

jak zapamiętać hiszpańskie liczebniki

Liczebniki porządkowe
(Numerales ordinales)

W języku hiszpańskim liczebniki porządkowe występują z reguły przed rzeczownikiem, natomiast liczebniki główne w funkcji liczebników porządkowych – po rzeczowniku (la página doce).

Wyjątkiem są liczebniki porządkowe przy imionach i nazwiskach (królowie, nazwiska rodowe, itp.), których używa się po rzeczowniku, na przykład:

 • Juan Pablo Segundo (Jan Paweł II)

1º primero | 1ª primera
2º segundo | 2ª segunda
3º tercero | 3ª tercera
4º cuarto | 4ª cuarta
5º quinto | 5ª quinta
6º sexto | 6ª sexta
7º séptimo | 7ª séptima
8º octavo | 8ª octava
9º noveno | 9ª novena
10º décimo | 10ª décima

Liczebniki porządkowe są zgodne w liczbie i rodzaju z rzeczownikiem, do którego się odnoszą:

Primero i tercero i ich skrócone formy.

Primero i tercero skracają się przed rzeczownikiem rodzaju męskiego w l. pojedynczej do primer i tercer:

Yo vivo en el primer piso. – Mieszkam na pierwszym piętrze.
Mi amiga vive en el tercer piso. – Moja przyjaciółka mieszka na trzecim piętrze.

Zazwyczaj stosujemy liczebniki porządkowe od 1 do 10. Od jedenastego używamy liczebników głównych, które tłumaczy się jako porządkowe. Na przykład:

 • Juan Pablo Segundo – Jan Paweł II
 • la página doce – dwunasta strona

Lekcje hiszpańskiego dotyczące liczenia macie już za sobą. Teraz pozostaje Wam praktykować i ćwiczyć. Mam nadzieję, że udało Wam się z łatwością opanować liczenie po hiszpańsku lub chociaż wdrożyć się w temat i szlifować swoje umiejętności. 🙂 

1 komentarz “Liczby po hiszpańsku”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Scroll to Top